Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate a fost actualizată în conformitate cu GDPR.


Pentru a utiliza în continuare acest site , trebuie să citești și să agreezi acești termeni.


Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale acestui site.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului Clape.ro.

Conform GDPR, Clape.ro – site-ul web Clape.ro are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre voi. Scopul colectării datelor este menționat mai jos.

Nu sunteți obligați să furnizaţi datele, însă prin refuzul vostru, nu veți putea utiliza site-ul Clape.ro


Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, acest site va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul procesului de inregistrare ca membru pe site ori in secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.


Ce date personale colectam de la utilizatori?
In timpul procesului de inregistrare ca membru pe site, colectam urmatoarele date personale:
- nume de utilizator (username), este stabilit de oricine dupa bunul sau plac si puteti alege orice username doriti si prin care sa nu puteti fi identificat personal, in nici un fel. De exemplu: xgdtri56grt. Username este necesar pentru a va putea autentifica in contul vostru de utilizator pe site;
- pseudonim (How should we call you?), este o porecla pe care o puteti stabili dupa bunul vostru plac si trebuie sa alegeti un pseudonim prin care nu puteti fi identificat personal, in nici un fel! De exemplu: Scufita Rosie.
- parola (password), este necesar pentru a va putea autentifica pe site si pentru a avea acces la datele voastre personale, informatii si diverse functii aferente contului vostru de utilizator al siteului;
- adresa de email, este necesara pentru recuperarea contului vostru si/sau a parolei contului vostru, in cazul in care uitati datele de autentificare. Puteti folosi o adresa de email special creeata pentru comunicari cu si de la Clape.ro, nu folositi adresa dvs. personala de email!


Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Clape.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Clape.ro de a îmbunătății permanent experiența utilizatorilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Newsletter

Site-ul Clape.ro nu trimite newsletteruri (mesaje comerciale), singurele mesaje pe care le veti primi prin email din partea Clape.ro sunt cele legate de contul si activitatea dvs pe site-ul Clape.ro (de exemplu, daca optati sa urmariti un subiect pe forum, aveti posibilitatea sa activati si sa dezactivati urmarirea unui subiect pe forum), emailuri pentru resetarea parolei in cazul in care va uitati parola, etc.


Beneficiaţi de dreptul de acces la datele dvs, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, completați formularul de aici: LINK: Click aici !
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altor persoane și nici în străinătate.


Analize și statistici de trafic

Site-ul Clape.ro poate colecta datele voastre automat, cum ar fi lungimea și ora vizitei, paginile vizitate, sistemul de operare şi adresa IP numai pentru trafic şi statistici – prin aplicații precum Google Analytics și statcounter.com, responsabilitatea colectării datelor revenind acestor aplicații.
Folosim Google Analytics, serviciu oferit de Google Inc., care generează statistici detaliate despre traficul pe un site web şi sursele traficului. Google Analytics foloseşte “cookie-urile” stocate în computerul dumneavoastră pentru a ajuta la analiza modului cum utilizatorii folosesc site-ul. Informaţiile generate de cookie-uri despre modul cum utilizaţi dumneavoastră siteul, incluzând adresa dumneavoastră IP, vor fi anonimizate prin folosirea setărilor adecvate ( funcţia“_anonymizelp()” sau echivalentă ) şi transmise serverelor Google din Statele Unite. Pentru mai multe informaţii despre modul cum funcţionează anonimizarea IP, vizitaţi LINK: Click aici !
Google va folosi informaţia generată de cookie-uri în scopul evaluarii utilizării site-ului, compilând rapoarte despre activitatea pe site şi furnizând aceste rapoarte în scopuri analitice.
Google poate transfera această informaţie unor terţi în cazul unei obligaţii statutare sau dacă acel terţ procesează date în numele Google. Google nu va combina sau asocia adresa voastră de IP cu alte date stocate la Google în niciun fel de circumstanţă.
Puteţi preveni sau opri instalarea şi stocarea de cookie-uri prin setările browserului, descărcând şi instalând în mod gratuit Opt-out Browser Add-on disponibil la LINK: Click aici ! . În acest caz nu veţi putea folosi toate funcţiile siteului.
Prin folosirea acestui site / forum, sunteţi de acord cu procesarea oricăror date personale colectate de Google în privinţa voastră şi pentru scopurile descrise mai sus.

Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, deținătorul siteului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor, deținătorul siteului va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de deținătorul siteului pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.


Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul siteului pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.


VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul siteului, conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul siteului a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
- acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
- în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
- în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
- în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
- datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, deținătorul siteului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
- persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
- prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
- sau persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către deținătorul siteului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
- dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
- în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorului siteului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul siteului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
- în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
- dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email din pagina de contact.

Datele colectate se utilizează în scopurile menționate numai de către deținătorul siteului și nu sunt înstrăinate către terți decât în condițiile menționate mai sus.
Dacă aveți nelămuriri privitoare la utilizarea datelor voastre pe acest site, vă rog să-mi scrieți pe adresa de e-mail menționată în pagina de contact.

De asemenea, îți recomand să citești și: Termeni și condiții, Politica cookies.


! În atenţia noilor înregistraţi pe site!


Comentarii noi


[Content] Acces Posted by Excl on 18 Apr : 13:36
Salutare ! Doresc si eu acces la download !! Am incarcat ceva seturi (au ceva download-uri ) si am raspuns si la forum-uri ! Voi posta seturi in continuare dar doresc si eu acces l [more ...]


[download] Ketron SD1 for Thomann AK-X1100 and Medeli AKX10 Posted by mihaidor on 17 Apr : 20:10
Aceste styl-uri Ketron SD 1 sună foarte profi pe Thomann AK-X1100.Nu există style convertit care să sune foarte bine din prima. Trebuie să mai modifici parametri pe care nu îi înca [more ...]


[download] Zece Ramy Posted by sebycog on 14 Apr : 18:22
Salut, imi poti trimite setul de pa2x cu zece și ete?


[download] FOLCL USOARA SR 2024 PA4X V2.SET Posted by miki67 on 12 Apr : 11:01
Cu plăcere! Nu uitați să dați un Rate, pentru a descărca cu încredere și alții interesați.Sănătate!


[download] ABX 2024 PA4X V2.SET Posted by miki67 on 12 Apr : 10:58
Cu plăcere ! Mă bucur că sunteți mulțumiți. Dați și voi un Rate, așa vor descarcă liniștiți și alții interesați.Sanatate!

Facebook page

Îţi place siteul ? Susţine acest site: adăugă codul de mai jos pe siteul tău.
Clape.roSiteul Muzicantilor


Mobile Theme Setări confidenţialitate

Zuma Deluxe Sitemap